Αγγλικά

Anti-bullying δράσεις από τα Δ1, Δ2
από τη δασκάλα Χρ. Καρακίτσου

 
 Projects από τη δασκάλα Χρ. Καρακίτσου

The Verb Competition

http://7dim-kifis.att.sch.gr/20122013/chryssa/TheVerbCompetition.pdf


The Food project

 


The numbering caterpillar

 


The Farm
 
 


Number colouringThe animals in the jungle

 

Από τη δασκάλα αγγλικών κ. Χρύσα Καρακίτσου


Από την κ. Δημοπούλου Κατερίνα για η Β Δημοτικού