Φωτογραφίες του σχολείου
Η αυλή με τις ζωγραφιές των παιδιών και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο project: "Ζωγραφίζουμε την αυλή μας", με την πρωτοβουλία των γυμναστών του σχολείου.