ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ


     
Αναμφίβολα  η  ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός,  που εκδηλώνεται μεταξύ των μαθητών  της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  αποτελούν αντικείμενο προσοχής και μελέτης και στη χώρα μας.
     Οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το φαινόμενο, σύμφωνα με την Εταιρεία Ψυχοκινητικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, γνωστή ως Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. « ορίζουν μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου».
     Η εκπαιδευτική κοινότητα  είναι σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έτσι, πρόσφατα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε όλη την  Ελλάδα,  προκειμένου να χαράξουν μια κοινή δράση  και παρέμβαση. 
    Το Σχολείο μας, όπως πάντα, προβαίνει σε   συγκεκριμένες δράσεις, προκειμένου  να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές. Έτσι, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκόντων, σειρές βιβλίων με θέμα τον εκφοβισμό, διαβάζονται στις τάξεις και  γίνονται  αντικείμενο συζήτησης. Πολύτιμος αρωγός στην  προσπάθεια  εξάλειψης του φαινομένου της σχολικής βίας, είναι από φέτος η ψυχολόγος της σχολικής μονάδας, Αλεξάνδρα Πελεκάνου, που δίνει συμβουλές σε εκπαιδευτικούς και γονείς.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ