ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στην Α` τάξη του δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο τρίμηνο πριν την εγγραφή και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή (το έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου- δες έντυπα-  και συμπληρώνεται από τον/την  παιδίατρο).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του Σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 2 Ιουνίου έως 20 Ιουνίου και ώρες 8:30 – 10:30 π.μ.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ