Ο θρύλος της γοργόνας και του Μ.Αλεξάνδρου από το Α2

Το  Α2 μελετώντας την ελληνική παράδοση, έμαθε για το θρύλο της γοργόνας και του Μ.Αλεξάνδρου. Αποτυπώθηκε στη μνήμη μας μέσα από την αναδιήγηση των ίδιων των παιδιών, την προβολή εκπαιδευτικού video και τη ζωγραφική σχετικών εικόνων λαϊκής τέχνης.
Τα ''μαριδάκια'' του Α2 είναι πολύ δεκτικά σε ό,τι αφορά την παράδοσή μας, μας χαμογελούν, μας κλείνουν το μάτι και μας και μας γεμίζουν ελπίδα ότι το μέλλον είναι εδώ.