ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στην Α` τάξη του δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο τρίμηνο πριν την εγγραφή και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή (το έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου- δες έντυπα- και συμπληρώνεται από τον/την παιδίατρο).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του Σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 2 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου και ώρες:  8:30 – 10:30 π.μ.


Από τις 15.06.2015 έως τις 19.06.2015, και τις ίδιες ώρες, θα γίνονται δεκτές οι μετεγγραφές στις άλλες τάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση,  η προσκόμιση  αποδεικτικών στοιχείων, όπως αυτά μνημονεύονται στην παράγραφο δ της παραπάνω ανακοίνωσης.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ