"Πράσινου Λύκου Διηγήματα στα Ψηφιακά τα Κύματα"

"Πράσινου Λύκου Διηγήματα στα Ψηφιακά τα Κύματα", ένα οικολογικό παραμύθι συνεργασίας από το Β3 (7ο Κηφισιάς, εκπ. Μπλιάτκα Εύη) και το Γ1 (4ο Θήβας, εκπ. Αγορίτσα Σουλιώτη).

http://vitataksi.wix.com/ebook