ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 :: ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ


      Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στην Α` τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:
α. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή (το έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου- δες έντυπα και συμπληρώνεται από τον/την παιδίατρο».
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή « λογαριασμός Δ.Ε.Η, μισθωτήριο συμβόλαιο ή το έντυπο Ε1  των γονέων».
δ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

►   Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου και ώρες:  8:30 – 10:30.


ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ


     Οι  γονείς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν  μετεγγραφή των παιδιών τους στο Σχολείο μας –  με την προϋπόθεση, όμως, να διαμένουν στα όρια του Σχολείου (δείτε το στοιχείο γ των εγγραφών) -   πρέπει να υποβάλουν  αίτηση μετεγγραφής στο Σχολείο που φοιτούσε ο μαθητής έως τώρα, από τις 15.06.16. Στη συνέχεια, προσκομίζουν στο Διευθυντή του 7ου Δ.Σ το υπηρεσιακό σημείωμα που έλαβαν από το προηγούμενο σχολείο.

    ►  Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 15.06.16 έως τις 21.06.16 και από τις 08:30  έως  10:30.  


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ