Προσέλευση των μαθητών

Αγαπητοί γονείς,

Mε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θέλω να ευχηθώ προσωπικά και εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων σε εσάς και σε όλα τα παιδιά του σχολείου Καλή Χρονιά και Καλή Πρόοδο!

Στο ξεκίνημα της χρονιάς, με τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του σχολείου, είναι απαραίτητο να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με το τελευταίο Π.Δ. για την «Οργάνωση και Λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (ΦΕΚ Α’ 109/01.08.2017) ισχύουν τα εξής σχετικά με την προσέλευση των μαθητών (άρθρο 11):

ΩΡΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

07.00-07.15

Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης
07.15-08.00
45’
Προαιρετική Πρωινή Ζώνη
08.00-08.15
15’
Υποδοχή μαθητών

Στην παράγραφο 16ζ του άρθρου 11 αναφέρονται τα εξής:
«Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (07.00-08.00), για υποδοχή (07.00-07.15) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (07.15-08.00), σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.....»

Συνοψίζοντας:

  • Η υποδοχή των μαθητών το πρωί γίνεται σε 2 ζώνες: [α]-από 07.00-07.15 για τους μαθητές Πρωινής Ζώνης και [β]-από 08.00-08.15 για όλους τους υπόλοιπους μαθητές
  • Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρωινή Ζώνη έχουν μόνο οι μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα, εφόσον το έχουν δηλώσει στην αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο. Όσοι γονείς επιθυμούν την Πρωινή Ζώνη αλλά δεν το είχαν δηλώσει, παρακαλούνται να προσέλθουν εντός της εβδομάδας (μέχρι την Παρασκευή 22/9) στο γραφείο της διεύθυνσης για να το δηλώσουν – εκπρόθεσμα έστω.

Αντίστοιχα, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας και στην ώρα αποχώρησης των παιδιών με την λήξη τόσο του υποχρεωτικού προγράμματος όσο και του ολοήμερου προγράμματος, σύμφωνα με το ίδιο Π.Δ. Συγκεκριμένα:

  • Η ώρα λήξης του υποχρεωτικού προγράμματος είναι 13:15. Συνεπώς η αποχώρηση των μαθητών που δεν συμμετέχουν στο ολοήμερο πρόγραμμα ή σε εξωσχολική δραστηριότητα του Συλλόγου Γονέων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 13:30.
  • Η αποχώρηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να γίνεται στις εξής ώρες: 15.00 ή 16.00. Είναι κρίσιμο να αποχωρούν τα παιδιά στις ώρες αυτές, καθώς μετά τις 15.00 το σχολείο δεν διαθέτει φύλακα, ενώ στις 16.00 αποχωρούν οι δάσκαλοι και δεν υπάρχει επιτήρηση.
Είναι θέμα ύψιστης ασφαλείας τα παιδιά να μην κυκλοφορούν στον προαύλιο χώρο του σχολείου χωρίς επιτήρηση. Για τον λόγο αυτόν σας παρακαλώ θερμά για την τήρηση των χρόνων τόσο κατά την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο όσο και κατά την αποχώρησή τους.

Με εκτίμηση,
Ο Διευθυντής
Ιωάννης Κοθώνας

Κοινοποίηση: ΔΣ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων