Στις διαδρομές του Διαδικτύου

Φίλοι  γονείς,
           
         Αναμφίβολα έχει χαρακτηριστεί, και όχι τυχαία, ως η επανάσταση του αιώνα, και τούτο γιατί είναι ένα δυναμικό εργαλείο που εκμηδενίζει τις αποστάσεις, παρέχει μια ανεξάντλητη πηγή γνώσεων και πληροφοριών και αποτελεί το βασικό οδηγό της κοινωνίας της πληροφορικής και της γνώσης.
         Ωστόσο, παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του, το Διαδίκτυο, εμπεριέχει κινδύνους και αρνητικά  στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό και απαιτούν προσοχή και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Τα παιδιά μας, που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία, πρέπει να προστατευτούν από τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την ανεξέλεγκτη είσοδό του σ` αυτό. 
      Ο σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου μας, σε μια προσπάθεια  ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων για τους κινδύνους που εγκυμονούν από τη μη ελεγχόμενη χρήση του, διοργανώνει ημερίδα με θέμα « Κανόνες Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο Cyberbullying».