Το νόημα των Χριστουγέννων

Αγαπητά μου παιδιά,

Εκείνος ήλθε στη γη! Μπήκε αθόρυβα στο ρεύμα της ιστορίας και άλλαξε τη ροή του. Γεννήθηκε μέσα σε μια ταπεινή σπηλιά εκείνη την παγερή νύχτα του Δεκεμβρίου, ενώ θα μπορούσε να γεννηθεί σ` ένα πλούσιο παλάτι και ζεστό, για να γίνει ο ίδιος το ζωντανό παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης, της απλότητας και της μετριότητας. Για να διδάξει ότι οι αξίες δε βρίσκονται στα πλούτη και στην πολυτέλεια, ούτε στους τίτλους και τις θέσεις. Οι αξίες βρίσκονται στην ψυχή.

Όλα είναι ταπεινά εκείνη τη νύχτα: Βηθλεέμ, φάτνη, Μαρία, Ιωσήφ, βρέφος, κρύο, ζώα, βοσκοί το βεβαιώνουν, με εξαίρεση τους αγγέλους, οι οποίοι υμνούν την πανανθρώπινη σημασία της ταπεινής σκηνής.

Ο Χριστός πραγματοποιεί το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας προσεγγίζοντας τον άνθρωπο ως πλησίον. Εμφανίζεται ως πεινασμένος, διψασμένος, ξένος, γυμνός, άρρωστος, φυλακισμένος που χρειάζεται βοήθεια, φιλοξενία και συμπαράσταση. Στον κάθε άνθρωπο εναπόκειται να δεχθεί και να ανταποκριθεί στο κάλεσμά Του. Και αν προσφέρει στο Χριστό τροφή, νερό, στέγη, βοήθεια, τότε ο ίδιος ο Χριστός γίνεται γι` αυτόν τροφή, νερό, στέγη, βοήθεια και αιώνια ζωή.

Στο πρόσωπο του πλησίον υπάρχει ο ίδιος ο Χριστός. Για το λόγο αυτό κάθε προσφορά προς τον πλησίον, αποτελεί προσφορά προς το Χριστό, όπως και κάθε άρνηση προσφοράς προς τον πλησίον, αποτελεί άρνηση προσφοράς προς το Χριστό.

Τη νέα σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του και με το Θεό, αποτυπώνεται με σαφήνεια στην προσευχή του Κυρίου ή Κυριακή προσευχή. Την διδάσκει ο ίδιος ο Ιησούς στους μαθητές Του. Η Κυριακή Προσευχή είναι σύντομη και περιεκτική. Με την πυκνότητά της αφυπνίζει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, τον κάνει να βάλει στη ζωή του το Θεό, που ήλθε κοντά του δια του Ιησού.

Αυτές τις άγιες ημέρες, ας αναλογιστούμε προσεκτικότερα τον πυρήνα της εορτής των Χριστουγέννων. Ότι δηλαδή με τον ερχομό Του στον κόσμο, ο Χριστός αποκάλυψε, «ενσάρκωσε» την αιώνιο αγάπη του Θεού. Χρέος όλων να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για να ρυθμίσουμε την καθημερινή στάση και συμπεριφορά μας, σύμφωνα με αυτήν την αλήθεια.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ